Wat is de kern van mijn werk?

 

Organisatieontwikkeling

Begeleiding van duurzame veranderprocessen waarin gemeenschappelijke visieontwikkeling, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat centraal staan.

Begeleiding bij conflict, vastgelopen samenwerking en onveiligheid door systeemgericht onderzoek en helende interventies.

Teamontwikkeling en bevorderen van een lerende professionele cultuur.

In (multi party) werkconferenties de betrokkenen vanuit verschillende belangen begeleiden naar common ground, één visie en gezamenlijke actie.

Coaching bij vragen over leiderschap en professionele identiteit.

Opleidingsaanbod

Leertrajecten voor leiders. Innovatieve leiderschapsprogramma’s waarin persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaan.

Intervisie. Professionalisering van apothekers, adviseurs en andere professionals zodat zij meer impact realiseren. Zie ondermeer: Het opleidingsaanbod voor ziekenhuisapothekers en poliklinisch apothekers.