Vraagstukken waarmee ik graag aan de slag ga

Er is een sfeer van onveiligheid, wrevel en onderling wantrouwen binnen onze organisatie. Kun je ons helpen te begrijpen wat er aan de hand is en een omslag te maken in deze situatie?

Ik wil met mijn team ‘de hei op’. Hoe kunnen we hier een spannende werkconferentie met impact van maken?

Wij willen ons Management Development een nieuwe invulling geven: weg van de standaardprogramma’s, nauw verbonden met organisatieontwikkelingen, een hechte brug tussen leiderschapsontwikkeling en de werkpraktijk.
Wij moeten als instelling een forse omslag maken, meer slagvaardig en gericht op de buitenwereld. Kun je ons helpen dit een gemeenschappelijk proces van professionals en management te maken?

Ik zoek een sparringpartner/coach om enkele persoonlijke vraagstukken ten aanzien van mijn leiderschap te onderzoeken.

Wij willen als vakspecialisten ons professionaliseren op het gebied van leiderschap, communicatie, samenwerking en organisatie. Zou intervisie een goede vorm daarvoor zijn?