Voorbeelden van projecten

 

Organisatieontwikkeling

Ontwerp van nieuwe structuur en organisatieontwikkeling voor werk/leerbedrijf in de sociale werkvoorziening

Een zorginstelling werkt aan verbetering van werkklimaat en resultaten na turbulente jaren met veel onrust en een recente leiderschapscrisis.

Een wetenschappelijk kenniscentrum en fondsenverstrekker bouwt aan duidelijke positionering in de markt, herstel van vertrouwen binnen de organisatie en professionalisering van de medewerkers.

Leertrajecten voor leiders en professionals

Schoolleiders volgen een Masteropleiding Educational Leadership. De leiderschapstrainer/coach begeleidt de leiderschapsontwikkeling en studievoortgang.

Opgavegericht teamleren en het komen tot Goed Werk, een leerwerktraject met onderwijsteams in het MBO.

Een zorginstelling investeert in management development middels 360 graden feedback, leergroepen, intervisie, leerprojecten, coaching, middenkaderconferenties met een programma op individuele maat.

Organisatieadviseurs ontwikkelen hun professionele identiteit door een webinar, seminars en intervisie aan de hand van ons boek.

Werkconferenties

Een internationaal management team in de industrie werkt aan een toekomstvisie, de onderlinge samenwerking en het overbruggen van culturele verschillen.

Een zelfstandige overheidsinstelling (ZBO) doorleeft de culturele omslag van de oude naar de nieuwe organisatie tijdens een grootschalige conferentie met story telling en theater.

Voor een uitgebreide projectenlijst klik hier